Fahad-Kajani---FinalPhotoKalthia.jpg

Rupesh Kalthia, M.D.

  • Fellowship: Stanford
  • Residency: University of Illinois
  • ABR Certified